Home
Zoogdieren
Vogels
Reptielen en Amfibieën
Vissen
Insekten en Spinnen
Lagere dieren
Uitgestorven dieren
Diergedrag
Leefgebieden
Bescherming


Honingbij
Lieveheersbeestje

Insekten en spinnen behoren tot de groep van de geleedpotigen. Het zijn gelede, ongewervelde dieren, die gelede poten en een uitwendig skelet hebben. Vier van de vijf diersoorten behoren tot de geleedpotigen, zodat het niet verwonderlijk is dat deze groep meer soorten omvat dan enige andere groep binnen het dierenrijk. Wat aantallen soorten betreft, liggen de insekten met meer dan 1.000.000 soorten aan kop; de groep van spinnen en hun verwanten, de schorpioenen, mijten en teken, omvatten samen 50.000 soorten.

Er zijn veel meer insekten dan mensen; de verhouding insekten : mensen is ongeveer 200 miljoen:1, wat inhoudt dat er voor ieder mens 200 miljoen insekten zijn. Hoe verschillend insekten ook van elkaar in vorm en kleur zijn, ze bezitten allemaal een uit drie delen bestaand lichaam, de kop, de thorax en het achterlijf (abdomen). De thorax bestaat uit drie segmenten, met aan elk daarvan één paar poten; insekten hebben dus altijd zes poten.

Het achterlijf is eveneens geleed, gewoonlijk in acht tot twaalf segmenten. De meeste insekten hebben bovendien vleugels en zijn daarmee de enige ongewervelde dieren die vliegen kunnen.

Doordat hun lichaam uit twee delen bestaat, onderscheiden spinnen zich van insekten. Kop en thorax zijn vergroeid en worden cephalo-thorax genoemd. Dit vormt het eerste deel; het achterlijf vormt het tweede. Aan de kop bezitten spinachtigen twee paar monddelen, de dunne palpen die een rol bij de voortplanting spelen en de cheliceren, kaakachtige ledematen voor de voedselopname. De meeste spinnen bezitten vier paar poten.

Primitieve geleedpotigen, de voorouders van tegenwoordige insekten en spinnen, bestonden reeds 600 miljoen jaar geleden. Ze waren de eerste dieren die op het land gingen leven. Met name insekten hebben vrijwel alle leefgebieden veroverd die er op aarde te vinden zijn, uitgezonderd het zeemilieu onder water.


INSECTA
Insekten

DIPTERA
Vliegen

ORTHOPTERA
Rechtvleugeligen (sprinkhanen e.a.)

HYMENOPTERA
Vliesvleugeligen (mieren, bijen en wespen)

COLEOPTERA
Kevers

LEPIDOPTERA
Vlinders


ARACHNIDA
Spinachtigen

ARANEAE
Spinnen

SCORPIONIDA
Schorpioenen

design by Café Noir Nieuwe Media