Home
Zoogdieren
Vogels
Reptielen en AmfibieŽn
Vissen
Insekten en Spinnen
Lagere dieren
Uitgestorven dieren
Diergedrag
Leefgebieden
Bescherming


Gewone octopus / gewone kraak
Portugees oorlogsschip (kwal)

Met de term 'lagere dieren' worden alle ongewervelde dieren samengevat die niet tot de insekten of spinnen behoren. Daaronder vallen (onder andere) zowel in het water als op het land levende dieren als kreeftachtigen, weekdieren, stekelhuidigen (zeesterren en zeeŽgels) en anneliden (ringwormen). De meeste zijn wat betreft hun leefwijze en uiterlijk 'primitief'. Sommige uitzonderingen, zoals de octopus, zijn daarentegen hoogontwikkelde levensvormen.

De ongeveer 35.000 soorten kreeftachtigen behoren, evenals insekten en spinnen, tot de arthropoden (geleedpotigen). Ze ademen overwegend door middel van kieuwen en leven in het water of in zeer vochtige milieus. Tot de weekdieren behoren naar schatting 125.000 soorten die er zeer verschillend uit kunnen zien. Hun lichaam is ongeleed en week. De ingewandszak is door een membraan omgeven, de mantel, die ook de vaak aanwezige schelp vormt. Weekdieren komen in alle leefmilieus voor, van de diepzeebodem tot in het hooggebergte.

Er bestaan bijna 4000 soorten stekelhuidigen die, zoals hun naam al aangeeft, een stekelige huid bezitten. De stekels kunnen tussen de groepen zeer verschillen, van de lange stekels van zeeŽgels tot de nauwelijks voelbare uitsteeksels op de huid van zeekomkommers. De ringwormen worden in drie klassen onderverdeeld. Alle zijn gekarakteriseerd door een lang, week en skeletloos lichaam met een kop- en staartgedeelte.SCYPHOZOA
Kwallen

OLIGOCHAETA
Kortborsteligen (regenwormen)

GASTROPODA
Slakken

CEPHALOPODA
Koppotigen (zeekatten, pijlinktvissen, kraken)ASTEROIDEA
Zeesterren

DIPLOPODA
Dubbelpotigen (miljoenpoten)

CRUSTACEA
Kreeftachtigen (kreeften, krabben, zeepokken)

design by Cafť Noir Nieuwe Media