Home
Zoogdieren
Vogels
Reptielen en AmfibieŽn
Vissen
Insekten en Spinnen
Lagere dieren
Uitgestorven dieren
Diergedrag
Leefgebieden
Bescherming


Dodo

De groep van de uitgestorven dieren omvat zowel de soorten die in de historische tijd zijn uitgestorven, als ook de dieren die meestal als prehistorische soorten aangeduid worden. Met 'prehistorisch' wordt bedoeld dat ze in een tijd leefden die niet door onze geschiedschrijving wordt gedekt, wat inhoudt dat ze de aarde minstens 2500 jaar geleden bevolkten. De meeste onder deze rubriek beschreven soorten leefden echter ver voor dit tijdstip, eerder miljoenen dan duizenden jaren geleden.

Het leven op aarde is waarschijnlijk ongeveer 4500 miljoen jaar geleden in zee begonnen, maar het duurde nog vele miljoenen jaren voor het eerste dier uit zee kroop om op het land te leven. Dit waren eenvoudige ongewervelde dieren; de eerste gewervelde dieren ontwikkelden zich pas ongeveer 500 miljoen jaar geleden. De meest bekende prehistorische dieren zijn ongetwijfeld de dinosaurussen en hun verwanten, grote en kleine reptielen die in hun tijd de lucht, de grond en het water beheersten. Men moet echter niet vergeten dat deze dieren, ook al zijn ze al lang uitgestorven, de aarde in elk geval over een periode van meer dan 100 miljoen jaren bewoonden. Mensen bestaan pas een fractie van deze tijd. Ongeveer 65 miljoen jaar geleden stierven de dinosaurussen op de hele aarde plotseling uit, waarschijnlijk als gevolg van dramatische geologische en klimatologische veranderingen van hun omgeving waaraan ze zich niet konden aanpassen.

In tegenstelling tot prehistorische dieren, bedoelt men met 'uitgestorven dieren' dieren die tegelijkertijd met de mens geleefd hebben. In een groot deel van de gevallen was de mens voor hun uitsterven verantwoordelijk. Tot deze groep behoren bekende soorten als de dodo, de buidelwolf en de reuzenalk. Zij stierven uit doordat de mens hen door bejaging uitroeide, of door hen de enige leefomgeving af te nemen waarin ze konden leven. Wanneer de mens op dezelfde manier doorgaat als tot nu toe, zullen nog vele andere soorten op deze dodenlijst worden bijgeschreven.

design by Cafť Noir Nieuwe Media