Home
Zoogdieren
Vogels
Reptielen en AmfibieŽn
Vissen
Insekten en Spinnen
Lagere dieren
Uitgestorven dieren
Diergedrag
Leefgebieden
Bescherming


Reuzenpanda
ORDE:
Roofdieren

FAMILIE:
Ursidae beren

GESLACHT & SOORT
Ailuropoda melanoleuca

De reuzenpanda of bamboebeer met zijn zwartwitte vel en markante oogvlekken behoort tot de schuwste en zeldzaamste dieren, maar is tegelijkertijd een van de meest bekende zoogdieren van de wereld.

De reuzenpanda is niet verwant aan de kleine panda. Hij behoort tot de beren, de kleine panda tot de wasberen. Hoewel zijn voorouders vleeseters waren is de teruggetrokken en vreedzaam levende panda een vegetariŽr, die vrijwel uitsluitend van bamboe leeft.
Leefwijze
Panda's leven solitair. Tweederde van de dag brengen ze door met het zoeken naar voedsel, de rest van de tijd rusten ze. Van hun bijzonder klimvermogen maken ze alleen gebruik wanneer er gevaar dreigt van roofdieren, zoals bruine beren, luipaarden of wilde honden. Ze zoeken dan hun toevlucht in de eerste de beste boom tot het gevaar geweken is.

Panda's schijnen geen vaste rustplaatsen te hebben; ze gaan gewoon op de plaats liggen waar ze zich toevallig bevinden. Het bamboebos is bijna ondoordringbaar, maar het dichte onderhout is doorsneden met tunnels waarin de panda zich snel en stilletjes beweegt.

De panda leeft in een koud en vochtig klimaat, maar wordt beschermd door een bijzonder dichtbehaarde en waterafstotende vacht.

Voortplanting
Alleen voor paring komen de solitaire panda's kort bij elkaar.
Vijf maanden na paring komt het enige jong in een nest van bamboe ter wereld. Slechts zeer zelden wordt er een tweeling geboren, maar meestal overleeft er dan slechts een.

Net zoals bij de grote beren is het pasgeboren jong bijzonder klein. Het is ongeveer 15 cm lang en 100 gram zwaar. Het is nog volledig onbehaard, hulpeloos en blind. Het blijft gedurende ongeveer 18 maanden bij de moeder.
Voedsel
Hoewel de panda tot de roofdieren behoort, bestaat zijn voedsel bijna uitsluitend uit stengels, bladeren en frisse jonge scheuten van verschillende soorten bamboe. In tegenstelling tot vlees heeft bamboe slechts een zeer lage voedingswaarde, waardoor de panda er gemiddeld zo'n 10 tot 20 kg per dag van nodig heeft.

Al naar het jaargetijde wordt dit voedsel met andere planten en eieren aangevuld.

Omdat de panda bij het voedsel zoeken zijn ogen niet gebruikt, is zijn gezichtsvermogen zwak ontwikkeld.

Bijzondere aanpassing
Panda's zijn volledig aan hun eetgewoonten aangepast. Roofdieren gebruiken hun tanden om hun prooi te grijpen en hun kiezen om het vlees als met een schaar in kleinere stukken te knippen; panda's gebruiken ze echter om bamboestengels te vermalen.
De voorpoten van de panda hebben een extra 'duim', waarmee hij in staat is om, samen met de overige vingers, kleine bamboe spruiten nauwkeurig vast te pakken. De lange nagels kunnen in de poten teruggetrokken worden. Onder de voetzolen zit net als bij de ijsbeer huid voor grip tijdens het klimmen.

De reuzenpanda en de mens
Vroeger was de jacht door de mens de grootste bedreiging voor de panda. Momenteel zijn andere factoren voor het uitsterven van de soort verantwoordelijk: de toenemende verstoring van zijn natuurlijke omgeving doordat de mens uitgestrekte gebieden voor de akkerbouw in cultuur heeft gebracht, maar ook natuurlijke oorzaken zoals het afsterven van bamboebossen. Hij kan niet meer naar ongestoorde gebieden verhuizen, omdat er dorpjes en bebouwd land tussen liggen.
De Chinezen ondersteunen momenteel iedere maatregel ter bescherming van de panda. De jacht op de panda wordt bijvoorbeeld streng bestraft.

Korte feitjes:
∑ De bamboebeer heeft de sterkste kiezen van alle roofdieren.

∑ Per dag besteedt hij 16 uur aan eten, omdat hij met zijn korte roofdierdarmen alleen de inhoud van de plantecellen en niet de celwanden kan verteren.

∑ Tot de Franse natuuronderzoeker Pere David hem in 1869 ontdekte, was de reuzenpanda in de westelijke wereld onbekend.

∑ De bamboebeer is het symbool van het World Wildlife Fund.

∑ Het staartstompje van de panda dient als een soort borstel, waarmee de geur uit de erondergelegen geurklieren wordt verspreid voor het markeren van zijn territorium.

∑ Het gehoor van de panda is zeer scherp; hij kan daarmee het naderbij sluipen van vijanden opmerken.

∑ De panda houdt geen winterslaap, maar zoekt bij zeer koud weer beschutting in grotten of holle bomen.

Om de aantallen panda's weer te vergroten, zijn speciale reservaten ingesteld die voldoende ruimte bieden voor 500 tot 600 dieren. Wetenschappers bestuderen daar zijn leefgewoonten en stellen een totaalplan op voor zijn behoud.

Dierentuinen zijn betrokken bij de uitwerking van een project voor het fokken van de soort in gevangenschap. Dit plan is erop gericht om in bepaalde ongestoorde gebieden het pandabestand door het uitzetten van jonge dieren aan te vullen.
Ongeveer elke 50 jaar gaan grote oppervlakten bamboebos tegelijkertijd bloeien en vruchtzetten en sterven vervolgens af (voorgrond). De laatste keer trad dit fenomeen in 1983 op. De panda's ver-hongeren dan, omdat ze de door mensen bewoonde gebieden en landbouw-grond niet kunnen passeren om naar andere bamboe-bossen uit te wijken.

- - -

AFMETINGEN
Hoogte: rechtopstaand 1,5 m, vrouwtje iets kleiner
Gewicht: tot 120 kg, vrouwtje wat lichter

VOORTPLANTING
Geslachtsrijp: onbekend
Paartijd: onbekend (vele onderzoekers veronderstellen april)
Draagtijd: 5 maanden
Aantal jongen: 1

LEEFWIJZE
Gedrag: solitair
Voedsel: hoofdzakelijk bamboe, aangevuld met bessen, vruchten, bloemen, paddestoelen, gras, boomschors en bij gelegenheid vogeleieren

VERWANTE SOORTEN
Vroeger dacht men dat de reuzenpanda verwant was aan de kleine panda. Dit blijkt onjuist te zijn. De enige overeenkomst is dat beide zich met bamboe voeden.

Verspreidingsgebied van de reuzenpanda

VERSPREIDING
Zuidwest China, vooral in de Qionglai-, Daxiangling-, Xiaoxiongling- en Lianggebergten in de provincie Sichuan; ook in het Mingebergte van de Qinling-keten in de provincie Shaanxi.

SOORTBESCHERMING
De bamboebeer is door het periodiek afsterven van de bamboebossen met uitsterven bedreigd. Momenteel schijnen er nog 900 reuzenpanda's te zijn.

design by Cafť Noir Nieuwe Media