Home
Zoogdieren
Vogels
Reptielen en AmfibieŽn
Vissen
Insekten en Spinnen
Lagere dieren
Uitgestorven dieren
Diergedrag
Leefgebieden
Bescherming


Blauwe vinvis
ORDE:
Walvissen

FAMILIE:
Vinvissen

GESLACHT & SOORT
Balaenoptera musculus

De blauwe vinvis is de grootste diersoort die ooit op aarde heeft geleefd. Daarom is het des te verwonderlijker dat hij zich voedt met de allerkleinste organismen die in de oceanen leven: plankton.

Zelfs wanneer walvissen in diepe wateren jagen, zijn ze als zoogdieren gedwongen om boven water naar lucht te happen. De uitgeademde lucht spuiten onder druk als een enorme wolk van waterdruppels tot soms zes meter de lucht in.
Leefomgeving
Net als alle andere zeezoogdieren, stammen blauwe vinvissen van landzoogdieren af. Miljoenen jaren geleden lokte het rijke voedselaanbod hen waarschijnlijk het water in, een leven waaraan hun lichaamsbouw zich uiteindelijk aanpaste.

Hoewel blauwe vinvissen zich eigenlijk vrij in het water kunnen bewegen, leven ze toch het liefst in bepaalde wateren.

Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat er maar weinig plaatsen -zoals rond de Zuid- en Noordpool- zijn waar voldoende voedsel in de vorm van plankton aanwezig is.

De jaarlijkse ijsvorming in deze zeeŽn dwingt de blauwe vinvissen elke winter naar warme, tropische wateren, waar ze door gebrek aan plankton onvrijwillig moeten vasten.

Voortplanting
Blauwe vinvissen zwemmen vaak samen in groepjes van twee tot vier exemplaren. Bij het jagen en tijdens de paartijd worden ze ook in grotere groepen gezien.

De paring vindt plaats in warme tropische wateren, waar ook de jongen geboren worden. Aangezien die nog maar een dunne isolerende speklaag ('blubber') hebben, zouden ze in koudere stromen niet overleven.

Bij de geboorte zijn ze ongeveer 7 meter lang, en wegen 2 tot 3 ton. De jongen worden net als bij andere zeezoogdieren onder water gezoogd.
Ze drinken meer dan 600 liter melk per dag, tot ze 7 maanden oud en 15 meter lang zijn. Dan hebben hun baarden zich ontwikkeld en kunnen ze hun eigen voedsel vangen.

Voedsel en jacht
In het Zuidpoolgebied eten blauwe vinvissen uitsluitend plankton (krill). Bij het onderzoek van een maag werd 425 kilo krill gevonden. In de wateren rond de Noordpool voeden de blauwe vinvissen zich met drie soorten kreeftjes.

IJskoud water bevat meer zuurstof en kooldioxide (opgelost in de vorm van koolzuur) dan warm water. Daarom is koud water zo rijk aan voedsel.

Ondanks zijn massieve lijf komt een blauwe vinvis snel vooruit. Hij kan snelheden bereiken van 10 tot 15 knopen. Zijn voedsel vangt hij vooral bij het duiken. Op een diepte van ongeveer 500 meter kan hij 1 tot 2 uur onder water blijven. Vervolgens zwemt hij bij het opstijgen dwars door wolken plankton heen, die hij met grote happen uit het water zeeft.
De walvis sluit zijn bek half en pompt daarbij het water door zijn baarden naar buiten. Zo vangt hij het voedzame plankton tussen de borstelige uiteinden van zijn baarden.
De walvis en de mens
Door zijn enorme grootte was de blauwe vinvis in de bloeitijd van de walvisindustrie de meest geliefde vangst. Na de bloederige slachtpartij werd het dier verwerkt tot traan voor de levensmiddelenindustrie, terwijl de baarden als baleinen werden verkocht.

In het vangstseizoen 1930/31 doodden antarctische walvisjagers 30.000 blauwe vinvissen. Het bestand kan zich herstellen, hoewel er nog maar 2000 over zijn. Zij worden samen met andere walvissoorten door invloedrijke organisaties beschermd.

Korte feitjes:
∑ Het grootste walvismannetje was 31 meter lang. Vrouwtjes worden zelfs nog langer. Het hoogste gewicht dat ooit gemeten werd, was 178.000 kg.

∑ Engelse zeelieden noemden de blauwe vinvis ook wel 'zwavel-potvis', omdat in noordelijke wateren de eigen huidskleur van de dieren bedekt raakt met een groen-gele laag van kiezelalgen.

∑ Baleinen, die vroeger onder andere gebruikt werden in dameskorsetten, zijn niet gemaakt van de botten van walvissen, maar van hun baarden.

- - -

AFMETINGEN
Lengte: mannetje 25 m, vrouwtje tot 30 m
Gewicht: 80.000 - 130.000 kg

VOORTPLANTING
Geslachtsrijp: mannetjes worden geslachtsrijp bij een lengte van 22,5 m, vrouwtjes bij 23 m
Paring: tot nu toe niet waargenomen. De meeste vrouwtjes worden om de twee jaar drachtig
Draagtijd: 11-12 maanden
Aantal jongen: 1 kalf

LEEFWIJZE
Gedrag: sociaal
Geluid: steunende geluiden met een lage frequentie van 20 Hz. Maakt ultrageluid bij het zoeken naar voedsel: indringende piep- en fluittonen
Voeding: plankton
Levensverwachting: 80 jaar

VERWANTE SOORTEN
Japanse walvisvaarders hebben in het zuidelijke deel van de Indische Oceaan een kleine blauwe vinvis (B.m. brevicauda) beschreven.

Zomertrek Wintertrek (paartijd)

VERSPREIDING
Komen bijna overal, maar niet evenredig verspreid, ter wereld voor. Voornamelijk in de arctische en antarctische wateren.

SOORTBESCHERMING
Sinds 1986 is de commerciele walvisvangst sterk aan banden gelegd en er zijn sterke aanwijzingen dat het aantal blauwe vinvissen hierdoor iets gestegen is. Toch zal dit zeezoogdier een eeuw lang bescherming nodig hebben voordat hij voor uitsterven behoed is.

design by Cafť Noir Nieuwe Media