Home
Zoogdieren
Vogels
Reptielen en AmfibieŽn
Vissen
Insekten en Spinnen
Lagere dieren
Uitgestorven dieren
Diergedrag
Leefgebieden
Bescherming


Californische zeeleeuw
ORDE:
Zeeroofdieren

FAMILIE:
Oorrobben

GESLACHT & SOORT
Zalophus californianus

De zeeleeuw is een van de meest elegante waterroofdieren (Pinnepedia). Met grote bevalligheid en verbluffende snelheid beweegt hij zich draaiend en wendend door het water, in menig opzicht vrijer dan een vogel.

De zeeleeuw leeft in kolonies. Het dier is zowel overdag als 's nachts actief. Hij voedt zich in zee en komt van tijd tot tijd aan land om uit te rusten. De zeeleeuw is zeer levendig en zowel op het land als in het water behendiger dan zijn verre verwant de zeehond.
Leefwijze
De zeeleeuw is een sociaal levend dier. Het leeft in kolonies die uit honderden en vaak uit duizenden dieren bestaan. Speciaal tijdens de voortplantingstijd verzamelen de dieren zich in reusachtige groepen op de traditionele plaatsen waar de jongen ter wereld komen.

De zeeleeuw brengt zijn tijd afwisselend door met rusten op het land en jagen in de zee. Ondanks zijn zware cylindrische lichaam is hij op het land zeer behendig en beweegt hij zich voort door het lichaam van de grond te tillen, daarbij steunend op zijn vinachtige ledematen.

Het dier duikt met de kop naar voren gericht het water in. Vaak gaan 20 tot 30 dieren tegelijk te water. Onder water blijven de neus en oren gesloten en een dier kan vele minuten onder water blijven voordat het weer opduikt om te ademen.
Voortplanting
In Californie duurt de paartijd van mei tot augustus. De paring en het werpen van de jongen vindt plaats op de stranden en op voor de kust gelegen kleine eilanden.
Kort na de geboorte van de jongen vechten de volwassen mannetjes met elkaar om hun territorium af te palen. Daarbij gebruiken ze bepaalde dreiggebaren om mannelijke indringers af te schrikken. Het komt echter zelden tot een echt gevecht. Elk volwassen mannetje verzamelt een harem van vrouwtjes en jongen om zich heen. Gedurende deze periode heeft de stier geen tijd om te eten en moet hij op zijn dikke vetlaag teren.

Voedsel en jachtgewoonte
De eetlust van de Califomische zeeleeuw is aanzienlijk. Per dag heeft een dier van gemiddelde grootte circa 14 procent van zijn lichaamsgewicht aan voedsel nodig om in conditie te blijven en om warmteverlies door het zwemmen in het koude water te compenseren.

De jacht vindt plaats door de prooi onder water te achtervolgen of op de zeebodem met de snuit tussen de rotsen naar voedsel te zoeken. De zeeleeuw voedt zich zowel met octopussen en andere inktvissen, als met diverse vissoorten en kreeftachtigen.

Zeeleeuwen kunnen onder water zeer goed zien en gebruiken bij de jacht voornamelijk hun ogen. Men neemt aan dat de goed ontwikkelde borstelige tastharen op de snuit eveneens een rol spelen bij het opsporen van voedsel.

De zeeleeuw en de mens
In het begin van de 19e eeuw werd aan de kust van Californie een groot aantal zeeleeuwen afgeslacht voor de produktie van olie. Het vet van de gedode dieren werd in stukken gesneden en gekookt om de olie te winnen. Om een vat olie te vullen had men 3 dieren nodig. Later werden de huiden voor fabricatie van lijm gebruikt.
Tegenwoordig zijn Californische zeeleeuwen bekend om hun intelligentie en speels gedrag in gevangenschap. In dierentuinen, circussen en zee-aquaria komt men deze soort het meest tegen. Ze laten graag zien wat ze kunnen en zijn daarom zeer populair.

Korte feitjes
- De zeeleeuwenvacht ziet er in natte toestand donker en glad uit; na opdrogen is de vacht echter chocolade- of matbruin en fluweelachtig.

- Het territorium van de stier omvat vaak ook een deel van het wateroppervlak. Tijdens inspectietochten maakt hij blaffende geluiden en produceert daarmee opstijgende luchtbellen die potentiele rivalen moeten waarschuwen.

- Zeeleeuwen zijn 'robben met oren', in de zin dat de zeeleeuwen in tegenstelling tot de zeehonden kleine uitwendige oren bezitten. Onder water blijven deze gesloten.

- Bij een Californische zeeleeuw is eens een snelheid gemeten van 40 kilometer per uur. In dat opzicht overtreft de zeeleeuw alle overige robben, inclusief de walrus.

- - -

AFMETINGEN
Lengte: mannetje 220 cm, vrouwtje 180 cm
Gewicht: mannetje 275 kg

VOORTPLANTING
Geslachtsrijp: mannetje na 5-7 jaar, vrouwtje na 4-5 jaar
Paartijd: mei tot juni in Californie, oktober tot december op de Galapagoseilanden
Draagtijd: 11 maanden
Aantal jongen: 1 jong

LEEFWIJZE
Gedrag: leeft zeer sociaal in grote kolonies
Geluid: blaf-, brul- en jankgeluiden
Voedsel: inktvissen, vissen
Levensverwachting: 10 tot 15 jaar, tot 20 jaar in gevangenschap

VERWANTE SOORTEN
Er bestaan 6 soorten zeeleeuwen, onder andere de stellerzeeleeuw, de Australische en de Nieuwzeelandse zeeleeuw.

Verspreiding van de zeeleeuwen

VERSPREIDING
Westkust van Noord-Amerika, van zuidelijk Brits-Columbia tot Baja California en in de Zee van Cortez. Een aparte soort komt op de Galapagoseilanden voor.

SOORTBESCHERMING
De zeeleeuwen werden in het verleden intensief bejaagd. Momenteel zijn de populaties echter beschermd en stabiel. In Californie leven in totaal circa 50.000 en op de Galapagoseilanden circa 40.000 dieren.

design by Cafť Noir Nieuwe Media